Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LAO ĐỘNG 06 THÁNG 2023

​        1. Mẫu biểu, thời gian thực hiện báo cáo:

- Biểu mẫu: Các doanh nghiệp thực hiện báo cáo về tình hình sử dụng lao động và gửi về Ban Quản lý bao gồm các biểu mẫu sau: Mẫu 1 (Báo cáo tình hình sử dụng lao động); Mẫu 2 (Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, xây dựng Nội quy, Thỏa ước, Thang bảng lương và Nhà ở cho người lao động); Mẫu 6 (Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài);

Các biểu mẫu báo cáo này đã được đăng tải tại website Ban Quản lý (http://diza.dongnai.gov.vn - Biểu mẫu báo cáo - Thống kê), doanh nghiệp thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy theo mẫu.

Mau 1-tinh hinh su dung lao dong.docMau 1-tinh hinh su dung lao dong.doc

Mau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.docMau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.doc

Mau 06 -Bao cao LDNN-2022.xlsMau 06 -Bao cao LDNN-2022.xls

- Thời kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/5/2023).

- Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 20/6/2023

2. Nhập mẫu báo cáo trên hệ thống đường link:

Riêng mẫu số 2 và mẫu số 6, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy, ký đóng dấu của chủ doanh nghiệp và scan file dạng pdf.

Mau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.docMau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.doc

Mau 06 -Bao cao LDNN-2022.xlsMau 06 -Bao cao LDNN-2022.xls

Bước 2: Truy cập trang web http://diza.dongnai.gov.vn  à Biểu mẫu báo cáo - Thống kê à Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, xây dựng Nội quy, Thỏa ước, Thang bảng lương và Nhà ở cho người lao động/Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2023 (làm từng mẫu theo từng đường link) à Link báo cáo và nhập dữ liệu theo hướng dẫn.  

Bước 3: Gắn file pdf của bước 1 vào đường link theo đúng hướng dẫn.

Link báo cáo mẫu 2

Link báo cáo mẫu 6

3. Các mẫu biểu báo cáo về an toàn – vệ sinh lao động:

Nhằm thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan và thuận tiện cho công tác theo dõi, quản lý của các cơ quan chuyên môn tại địa phương, đối với các biểu mẫu báo cáo về an toàn – vệ sinh lao động bao gồm:

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo phụ lục XII, Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ (được Ban Quản lý biên soạn thành Mẫu 3);

Mau BC 3-Tinh hinh tai nan lao dong-220509.xlsMau BC 3-Tinh hinh tai nan lao dong-220509.xls

- Báo cáo tổng hợp công tác an toàn vệ sinh lao động theo Phụ lục III Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (được Ban Quản lý biên soạn thành Mẫu 5);

Mau 5- Bao cao cong tac an toan ve sinh lao dong nam 2020.docMau 5- Bao cao cong tac an toan ve sinh lao dong nam 2020.doc

- Báo cáo Kết quả chương trình hành động cụ thể về an toàn - vệ sinh lao động theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại văn bản số 5035/LĐTBXH – CSLĐ ngày 10/9/2021 (được Ban Quản lý biên soạn thành Mẫu 4);

Mau BC 4 -Ket qua chuong trinh hanh dong cu the ve ATVSLD.xlsMau BC 4 -Ket qua chuong trinh hanh dong cu the ve ATVSLD.xls

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện và gửi báo cáo về:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Số 207, Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513-941320 (P. Chính sách Việc làm và An toàn lao động)

4. Lưu ý các doanh nghiệp:

- Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ là một trong những tiêu chí đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc khen thưởng doanh nghiệp, xem xét cấp thẻ APEC và các thủ tục có liên quan;

- Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đầy đủ tất cả biểu mẫu báo cáo và gửi đúng các cơ quan nhận biểu mẫu báo cáo theo hướng dẫn nêu trên. Nếu không có chỉ tiêu liên quan thì đề “không có” (VD: không sử dụng lao động nước ngoài, thì vẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo số 06 và báo cáo là “không sử dụng”).

Phòng Quản lý Lao động (Diza)
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai