Thứ bảy, ngày 4/6/2016
03 NGHỊ ĐỊNH VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ HẾT HIỆU LỰC TỪ 20/7/2023

Từ ngày 20/7/2023, 03 Nghị định về tinh giản biên chế hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

03 Nghị định về tinh giản biên chế hết hiệu lực từ ngày 20/7/2023

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã.

Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/7/2023; Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030 và Nghị định 29/2023/NĐ-CP thay thế các Nghị định sau đây:

Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Các chính sách tinh giản biên chế

“Chính sách tinh giản biên chế” được hiểu là chính sách để đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các chính sách tinh giản biên chế bao gồm:

- Chính sách về hưu trước tuổi;

- Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước;

- Chính sách thôi việc;

- Chính sách về hưu trước tuổi  đối với cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi đến trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp;

- Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức.

Đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế

- Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

- Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.​

ND 29.2023- Tinh gian bien che.pdfND 29.2023- Tinh gian bien che.pdf

 
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai