Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ theo những quy định tại Chương V, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ như sau:

1. Xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

2. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để tổ chức đối thoại theo khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động để chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nổ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

3. Tổ chức hội nghị người lao động:

Người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động tổ chức hàng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu. Nội dung hội nghị theo quy định tại Điều 64 Bộ luật Lao động và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận.

(Phòng Quản lý Lao động – DIZA)​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai