Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

​             Nhằm đo lường khách quan, chính xác mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế​ hoạch số 29/KH-UBND ngày 07/02/2023 về khảo sát mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành cính nhà nước.

          Để triển khai, thực hiện Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong khu công nghiệp nội dung khảo sát theo hướng dẫn của Sở Nội vụ như sau:

          1. Thời gian khảo sát: Từ ngày 03/8/2023 đến hết ngày 05/12/2023.

          2. Đối tượng khảo sát: Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

          3. Hình thức khảo sát:

          - Qua điện thoại.

          - Qua thư điện tử (E-mail) gửi từ địa chỉ: caicachhanhchinh@dongnai.gov.vn

          - Tại trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

          - Tại địa chỉ: https://khaosat-caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn/bang-hoi

          - Mã QR tại quầy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp:

Mã QR.jpgMã QR.jpg

          4. Nội dung khảo sát:

          - Mức độ hài lòng về thái độ phụ vụ của công chức;

          - Mức độ hài lòng về quy trình giải quyết thủ tục hành chính;

        - Mức độ tiếp cận thông tin và mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến;

          - Mức độ hài lòng về giải quyết phản ánh, kiến nghị;

          - Mức độ tiếp cận thông tin, tham gia đóng góp ý kiến vào các quy định, chính sách pháp luật;

          - Các góp ý, kiến nghị của người dân, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

          Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong khu công nghiệp biết, tham gia khảo sát.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai