• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI DOANH NGHIỆP VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ.

​​Ngày 10/11/2022, Quốc hội đã ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Bộ luật Lao động và Chương V, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ cũng đã có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Qua quá trình theo dõi thực hiện, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các Doanh nghiệp quan tâm và tổ chức thực hiện các quy định có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

1. Quan tâm tổ chức thực hiện các quy định có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc:

Hiện nay, các doanh nghiệp đã nhận thức rõ tính hiệu quả và tầm quan trọng của quy chế dân chủ tại cơ sở, việc tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được vận dụng linh hoạt, đi vào chiều sâu, chất lượng các cuộc đối thoại được nâng lên. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn như hiện nay thì việc thực hiện tốt quy chế dân chủ đã phát huy được những hiệu quả của nó. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng quan tâm hơn đến hoạt động thương lượng tập thể, kịp thời xây dựng và ký kết những điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật lao động, tạo điều kiện để người lao động tham gia giám sát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo dân chủ tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến việc thực hiện quy chế dân chủ. Nhiều doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn cơ sở) chưa chủ động phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị người lao động, chưa quan tâm đến hoạt động thương lượng tập thể, phát huy vai trò giám sát kiểm tra của người lao động, dẫn đến việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao.

Do đó, nhằm ổn định, phát triển quan hệ lao động hài hòa, hạn chế tranh chấp lao động tại doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp chưa thực hiện các nội dung liên quan quy chế dân chủ, nghiêm túc nghiên cứu, rà soát các quy định của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP; Chủ động phối hợp với BCH công đoàn cơ sở để tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Quá trình thực hiện các nội dung phải mang tính hiệu quả, thực chất hỗ trợ cho việc phát triển quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

2. Thực hiện đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở:

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 91-CV/BCĐ ngày 07/11/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp phối hợp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức đánh giá xếp loại kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện bảng đánh giá xếp loại thông qua đường dẫn sau: https://forms.gle/P2TXpsjaMw4GU6ms9 hoặc quét mã QR code;

code 1.png

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 19/11/2023

Kết quả sẽ được Ban Quản lý các KCN tổng hợp và báo cáo về Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế của tỉnh, do đó, đề nghị các doanh nghiệp quan tâm và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. Trần Thị Kim Tuyết-Phòng Quản lý Lao động (Diza)

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang