• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
THỰC HIỆN LẬP, NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Theo đó, tại điểm d khoản 2 Điều 42 quy định: d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.".

Do đó, ngày 24/01/2024 Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã có văn bản số 232/KCNĐN-MT về việc thực hiện lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường gửi các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã đề nghị các doanh nghiệp trong KCN đã đi vào vận hành chính thức trước ngày 01/01/2022 (không có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ so với thủ tục môi trường đã được cấp), căn cứ quy định nêu trên để thực hiện lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường tới cơ quan có thẩm quyền (tại Ban Quản lý các KCN đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cấp tỉnh, tại UBND các huyện đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cấp huyện) để được thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nêu trên, cụ thể:

- Đối với các doanh nghiệp có giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực (phải có giấy phép môi trường trước ngày 01/01/2027).

​- Đối với các doanh nghiệp khác phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành (phải có giấy phép môi trường trước ngày 01/01/2025).

Những doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nêu trên, cần rà soát thực tế của doanh nghiệp, nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020./. 

Xem văn bản số 232/KCNĐN-MT​ ngày ​24/01/2024 tại đây vb 232.24.1. thuc hien hso GPMT.pdf

Trần Thị Đức

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang