• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
THÔNG TIN ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 324/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA I THÀNH KHU ĐÔ THỊ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG CỦA UBND TỈNH.

​Kính gửi: Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa I

Thực hiện đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 837/KHĐT-KTĐN ngày 29/02/2024 về việc triển khai đến các doanh nghiệp nội dung Quyết định số 324/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa I thành Khu đô thị  - thương mại  - dịch vụ và cải thiện môi trường của UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp nội dung sau:

Ngày 05/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa I thành Khu đô thị  - thương mại  - dịch vụ và cải thiện môi trường, trong đó quy định cụ thể thời gian di dời, các bước thực hiện đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa I, trách nhiệm của các Sở ngành và thời gian thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ di dời theo quy định.

 (Đính kèm văn bản số 519/KCNĐN-DN ngày 05/3/2024 của Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp 519.pdf

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp biết, chủ động sắp xếp công tác di dời và hoàn thành công tác di dời doanh nghiệp ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa I theo đúng lộ trình Đề án đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý doanh nghiệp phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp bằng văn bản để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng./.​

Nguyễn Thị Lộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang