• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÁC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

        Ngày 19/4/2023, tại Ban Quản lý các Khu công nghiệptỉnh Bình Dương đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ (các Ban Quản lý). Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của các Ban Quản lý đến từ các tỉnh/thành: Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh.

          Hưởng ứng Phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023" do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động, các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT. Trong năm qua đã đạt được một số kết quả như sau:

            Trong năm 2023, các thành viên trong Khối đã tập trung triển khai, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy/Thành ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh/thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, từ đó góp phần duy trì ổn định và phát triển các KCN, KCX, KKT theo định hướng đã đề ra.

           Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KCN, KCX, KKT được duy trì; một số các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 thực hiện đều vượt so với Kế hoạch năm. Các doanh nghiệp tiếp tục ổn định sản xuất kinh doanh. Các quy định về lao động, bảo vệ môi trường, quy hoạch xây dựng… được nghiêm túc thực hiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiếp tục chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

           Trong năm 2023, nổi bật có Ban Quản lý các KCX và CN Thành phố Hồ Chí Minh được Chủ tịch nước tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ban Quản lý, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển KCN, KCN Thành phố; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục (2018-2022), Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Ban Quản lý đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022, cùng nhiều thành tích cho tập thể và cá nhân đáng ghi nhận khác.

            Hiện nay, toàn Khối có 128 KCN, KCX, KKT với 7.772 dự án đang hoạt động, trong năm 2023 đã đạt được một số chỉ tiêu như sau:

            - Thu hút đầu tư trong nước: Đã thu hút 47.510 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ). Trong đó, cấp mới 101 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 29.000 tỷ đồng (giảm 20 dự án nhưng số vốn tăng 0,15% so với cùng kỳ) và điều chỉnh tăng vốn 68 dự án với vốn đầu tư tăng thêm 18.510 tỷ đồng (giảm 130 dự án nhưng số vốn tăng 60% so với cùng kỳ).

         - Thu hút đầu tư nước ngoài: Đã thu hút 4.510 triệu Đôla Mỹ (giảm 17,6% so với cùng kỳ). Trong đó, cấp mới 262 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.885 triệu Đôla Mỹ (tăng 103 dự án nhưng vốn giảm 40% so với cùng kỳ) và điều chỉnh tăng vốn 302 dự án với vốn đầu tư tăng thêm 2.624 triệu Đôla Mỹ (tăng 20 dự án và tăng 12% về vốn so với cùng kỳ).

          - Hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT:

          + Số dự án đang hoạt động: 7.746 dự án (tăng 10%, cùng kỳ 7.092 dự án).

          + Doanh thu đạt 82.912 triệu Đôla Mỹ (giảm 19%, cùng kỳ 102.560 triệu Đôla Mỹ).

          + Kim ngạch xuất khẩu đạt 62.013 triệu Đôla Mỹ (giảm 1%, cùng kỳ 62.552 triệu Đôla Mỹ).

          + Kim ngạch nhập khẩu đạt 49.106 triệu Đôla Mỹ (giảm 10%, cùng kỳ 54.401 triệu Đôla Mỹ).

          + Thuế và các khoản nộp ngân sách đạt 4.718 triệu Đôla Mỹ (tăng 4%, cùng kỳ 4.536 triệu Đôla Mỹ).

         - Tình hình thu hút lao động

          Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên việc duy trì và thu hút lao động giảm. Tính đến nay toàn khối có 1.660.449 lao động (giảm 2%, cùng kỳ 1.700.439 lao động), trong đó có 29.123 lao động nước ngoài (giảm 5%, cùng kỳ 30.536 lao động).

          Hội Nghị cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

          - Tiếp tục thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 37/7/2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt những quy định của Trung ương, của ngành, của tỉnh/thành phố về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện các nội dung đã ký kết giao ước của Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ.

          - Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương theo chuyên đề năm 2024.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao nhằm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2024. Qua đó, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc qua các phong trào thi đua.

        - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; chủ động, tích cực đề ra những giải pháp trong việc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, cũng nhưng trong công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          - Căn cứ vào nội dung thi đua do các cấp phát động, các đơn vị phát động các phong trào và hình thức thi đua cụ thể phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị mình trong từng đợt, từng giai đoạn; ký kết và thực hiện hiệu quả các nội dung giao ước thi đua năm 2023.

         - Tổ chức Hội nghị giao lưu thể thao văn hóa, trao đổi, thảo luận và học tập kinh nghiệm lẫn nhau thông qua các hoạt động của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT Miền Đông Nam Bộ năm 2024.

Hinh Tong ket TDKT khoi Dong Nam Bo.jpg

              Cũng trong dịp này, các Ban Quản lý đã thực hiện bàn giao Khối trưởng, Khối phó. Theo đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh làm Khối trưởng, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước làm Khối phó trong năm 2024.


Vũ Thị Ngọc Thủy

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang