• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, TỒN TRỮ VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT

     Căn cứ Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

   Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

     Căn cứ Văn bản số 2645/UBND-KTN ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Quyết định số 2582/QĐ-BCT ngày 30/11/2022 của Bộ Công Thương về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn tỉnh;

     Căn cứ Kế hoạch số 1496/KH-SCT ngày 29/3/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/03/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của ngành Công Thương;

     Thời gian qua, theo rà soát vẫn còn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ hóa chất, tiền chất chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ, Thông tư số 48/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 05A: 2020/BCT) về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm; công bố hợp quy đối với sản phẩm hóa chất theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương.

     Thực hiện nội dung văn bản số 3563/SCT-KTQLNL ngày 04/7/2024 của Sở Công Thương về việc thực hiện tuân thủ các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tồn trữ và sử dụng hóa chất; Nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất trên địa bàn các KCN nói riêng và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung, tránh việc hoạt động không có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; sử dụng, tồn trữ không đảm bảo an toàn; cũng như công tác ứng phó sự cố tại doanh nghiệp; hạn chế các nguy cơ sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ hóa chất đang hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm các nội dung sau:

     - Thực hiện đúng các nội dung theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp đã được Sở Công Thương cấp giấy phép.

     - Rà soát thời hạn hợp đồng thuê kho, hợp đồng mua bán ký gửi hàng hóa và điều kiện an toàn kho chứa của bên cho thuê, bên bán đảm bảo các điều kiện theo quy định đối với các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất có thuê kho hoặc ký gửi hàng hóa theo hình thức mua bán với bên bán.

     - Rà soát danh mục hóa chất, quy mô sản xuất, kinh doanh hóa chất thực tế của công ty phù hợp với danh mục, quy mô sản xuất, kinh doanh đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện.

     - Đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ và QCVN 05A:2020/BCT của Bộ Công Thương; kiểm soát chặt chẽ hóa chất nguy hiểm trong quá trình nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ, vận chuyển…; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tránh nguy cơ hóa chất nguy hiểm bị tràn đổ, rò rỉ gây cháy nổ, thất thoát ra môi trường.

    - Xây dựng biện pháp quản lý an toàn, kiểm soát hóa chất độc, hóa chất là tiền chất công nghiệp. Tuân thủ các quy định về sản xuất, kinh doanh, sử dụng, giao, nhận, tồn trữ tiền chất công nghiệp theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ. Nghiêm cấm các hình thức sử dụng hóa chất độc, tiền chất công nghiệp không đúng mục đích hoạt động đã đăng ký, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn cho con người và môi trường.

     - Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn hóa chất đối với người lao động theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Nghị định số 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

     - Các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất, đặc biệt là các tiền chất công nghiệp phải tuân thủ các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất bảng, tiền chất công nghiệp và phải có Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất bảng, hóa chất tiền chất công nghiệp theo quy định của pháp luật.

     - Trường hợp tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phát hiện có hiện tượng thất thoát hóa chất nguy hiểm (độc, cháy nổ, tiền chất…) tại đơn vị mình, đề nghị báo cáo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp phối hợp khắc phục, xử lý kịp thời hạn chế nguy cơ mất an toàn cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội.

     Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Kỹ thuật và Quản lý Năng lượng – Sở Công Thương Đồng Nai, điện thoại 0251.3824962 để được hướng dẫn. Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành liên quan giám sát, hậu kiểm; nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

     Ban Quản lý các Khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn các Khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện.


Phan Công Khánh

Các tin khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang