Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/CT-UBND18/03/2022Chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11/2016/TT-BCT05/07/2016QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2016/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TT_11_2016_Bieu_mau_thuc_hien_ve_VPDD_chi_nhanh.doc    
20/2015/TT-BKHĐT01/12/2015HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
TT_20_2015_huong_dan_dang_ky_DN.doc    
34/2013/TT-BCT24/12/2013CÔNG BỐ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TT_34_2013_cong_bo_lo_trinh_thuc_hien_mua_ban_HH.doc    
08/2013/TT-BCT22/04/2013QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TT_08_2013_ve_hoat_dong_mua_ban_HH.doc    
133/2012/TT-BTC13/08/2013QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TT_133_2012_thu_nop_le_phi_cap_phep_thanh_lap_VPDD.doc    
96/2015/NĐ-CP19/10/2015QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
ND_96_2015_huong_dan_Luat_Doanh_nghiep_2014.doc    
78/2015/NĐ-CP14/09/2015ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
ND_78_2015_Dang_ky_DN.doc    
194/2013/NĐ-CP21/11/2013ĐĂNG KÝ LẠI, CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
ND_194_2013_Dang_ky_lai_chuyen_doi_DN_FDI.doc    
23/2007/NĐ-CP12/02/2007QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
ND_23_2007_Huong_dan_Luat_Thuong_mai_ve_mua_ban_HH.doc    
68/2014/QH1326/11/2014LUẬT DOANH NGHIỆP
Luat_Doanh_nghiep_2014.doc    
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai