Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3047/KCNĐN-DN20/09/2022Thông tin chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy Sản xuất Leadtek Việt Nam (KCN Hố Nai)
3047-CV.signed-Thông tin chấm dứt DA Leadtek Việt Nam tại KCN Hố Nai.pdf    
281329/08/2022Thông tin chấm dứt hoạt động Dự án Công ty TNHH Case Concepts Việt Nam tại KCN Long Bình (Amata)
2813-CV.signed-Chấm dứt hoạt động dự án Cty TNHH Case Concepts Việt Nam.pdf    
2801/KCNĐN-DN29/08/2022V/v nộp báo cáo tài chính hàng năm và thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án (quý, năm).
2801-CV.signed-CV nhăc nộp BCTC và báo cáo tình hình thực hiện dự án.pdf    
2664-KCNĐN-DN19/08/2022Thực hiện nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến Sở, ngành về việc chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy Công ty Nhất Tín An tại Đồng Nai (KCN Giang Điền)
2664-CV.signed-Chấm dứt hđ dự án Nhất Tín An.pdf    
2478/KCNĐN-DN05/08/2022Về việc thông tin chấm dứt hoạt động của Dự án Công ty TNHH Trường Chi Lâm VN tại KCN Dệt May Nhơn Trạch
2478-CV.signed-Thông báo Chấm dứt dự án Trường Chi Lâm VN.pdf    
Quyết định số 211/QĐ-KCNĐN22/06/2022Ngày 22/6/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã ký ban hành Quyết định số 211/QĐ-KCNĐN về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Ara Gaya Vina, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2150028119 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 15/6/2020 (Đính kèm chi tiết Quyết định)
211-QD.signed-ngừng hđ Ara Gaya.pdf    
Văn bản số 1808/KCNĐN-DN17/06/2022Thực hiện nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh; ngày 17/6/2022, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã ban hành văn bản số 1808/KCNĐN-DN thông tin đến Sở, ngành về việc chấm dứt hoạt động Dự án Công ty TNHH PJ Vina tại KCN Nhơn Trạch II (đính kèm chi tiết văn bản)
04/CT-UBND18/03/2022Chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11/2016/TT-BCT05/07/2016QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2016/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TT_11_2016_Bieu_mau_thuc_hien_ve_VPDD_chi_nhanh.doc    
20/2015/TT-BKHĐT01/12/2015HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
TT_20_2015_huong_dan_dang_ky_DN.doc    
34/2013/TT-BCT24/12/2013CÔNG BỐ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TT_34_2013_cong_bo_lo_trinh_thuc_hien_mua_ban_HH.doc    
08/2013/TT-BCT22/04/2013QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TT_08_2013_ve_hoat_dong_mua_ban_HH.doc    
133/2012/TT-BTC13/08/2013QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TT_133_2012_thu_nop_le_phi_cap_phep_thanh_lap_VPDD.doc    
96/2015/NĐ-CP19/10/2015QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
ND_96_2015_huong_dan_Luat_Doanh_nghiep_2014.doc    
78/2015/NĐ-CP14/09/2015ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
ND_78_2015_Dang_ky_DN.doc    
194/2013/NĐ-CP21/11/2013ĐĂNG KÝ LẠI, CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
ND_194_2013_Dang_ky_lai_chuyen_doi_DN_FDI.doc    
23/2007/NĐ-CP12/02/2007QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
ND_23_2007_Huong_dan_Luat_Thuong_mai_ve_mua_ban_HH.doc    
68/2014/QH1326/11/2014LUẬT DOANH NGHIỆP
Luat_Doanh_nghiep_2014.doc    
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai