Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
112/TB-SNV10/12/2021THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức hành chính năm 2021
112.pdf    
4929- Qd phe duyet nhu cau.pdf    
5277/TB-KCNĐN15/10/2021đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty TNHH Nakagawa Denka Đồng Nai
5277.signed.pdf    
03/CĐ-BLĐTBXH14/05/2021Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
03 BLDTBXH.pdf    
152/2020/NĐ-CP30/12/2020Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
nd 152.doc    
2876/QĐ-UBND13/09/2019Ban hành thí điểm Quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN tỉnh Đồng Nai.
Quyet dinh lien thong GPLD va LLTP.pdf    
18/2018/TT-BLĐTBXH30/10/2018SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘ
TT18.2018-Sua doi TT40.2016 ve LĐNN.doc    
140/2018/NĐ-CP08/10/2018SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ND 140.2018-Sua doi mot so noi dung ve GPLD.doc    
143/2018/NĐ-CP15/10/2018QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
ND 143.2018-BHXH cho LDNN.doc    
32/2014/TT-BLĐTBXH01/12/2014HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHỆ CAO
TT_32_2014_huong_dan_uy_quyen_QLNN_ve_LD_trong_KCN_KCX_KKT.doc    
01/2014/TT-BLĐTBXH08/01/2014QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2013/NĐ-CP NGÀY 22/5/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
TT_01_2014_huong_dan_ND_55_2013_ve_cap_phep_cho_thue_lai_LD.doc    
11/2016/NĐ-CP03/02/2016QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
ND_11_2016_huong_dan_Bo_Luat_LD_ ve_LD_nuoc_ngoai.doc    
05/2015/NĐ-CP12/01/2015QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
ND_05_2015_huong_dan_Bo_Luat_Lao_dong_2012.doc    
03/2014/NĐ-CP16/01/2014QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM
ND_03_2014_huong_dan_Bo_Luat_LD_2012_ve_viec_lam.doc    
196/2013/NĐ-CP21/11/2013QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
ND_196_2013_quy_dinh_ve_trung_tam_DV_viec_lam.doc    
55/2013/NĐ-CP22/05/2013QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
ND_55_2013_ve_cap_phep_cho_thue_lai_LD.doc    
38/2013/QH1316/11/2013LUẬT VIỆC LÀM
Luat_Viec_lam_2013.doc    
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai