Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Triển khai nộp thuế điện tử năm 2015

Thực hiện Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Thực hiện Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Theo đó, phấn đầu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6: rút ngăn thời gian nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm; thời gian nộp bảo hiểm xã hội không quá 49,5 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%.

Căn cứ công văn số 2323/BTTTT-THH ngày 15/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin các địa bàn có đủ điều kiện CSHT về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế.

Nhằm đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Nai và thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính về thuế của Chính phủ; đề nghị các doanh ngiệp đóng trên địa bàn tỉnh tham gia đăng ký tài khoản và nộp thuế điện tử, tích cực hưởng ứng chủ trương cải cách thủ tục hành chính về thuế theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai