• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

​        Hiện nay, theo phân cấp, ủy quyền của Bộ kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý đang thực hiện 51 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, Lao động, Môi trường, Xây dựng, Thương mại quốc tế và Xuất nhập khẩu được quy định tại Quyết định số 4284/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Từ việc chủ động rà soát, đề xuất, kiến nghị giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các KCN

        Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 13/4/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT ra đời đã tạo ra một bước đột phá mới về cải cách TTHC đối với các KCN. Khi đó, các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các KCN, KKT được quy định một cách cụ thể, rõ ràng và đặc biệt là sự phân cấp, ủy quyền của các Bộ, ngành trung ương được thực hiện một cách mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm CCHC của Chính phủ.

       Tuy nhiên, khi triển khai đến các địa phương, do đặc thù của các địa phương khác nhau nên việc thực thi nhiệm vụ tại các Ban Quản lý cũng khác nhau. Đối với những khu vực có các tỉnh, thành phố có bề dày về KCN như Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (miền Đông nam Bộ) thì các Ban Quản lý được địa phương giao thêm khá đầy đủ theo quy định tại Nghị định 29 (sau này có bổ sung thêm một số nhiệm vụ tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP). Tại Đồng Nai, trước khi có Nghị định 164, Ban Quản lý các KCN đã thực hiện rà soát các văn bản QPPL liên quan, chủ động đề xuất với UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý tại lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực môi trường. Một số nhiệm vụ quan trọng như: Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng của các KCN trên địa bàn tỉnh; xem xét chấp thuận ngành nghề được thu hút đầu tư của KCN; ủy quyền công tác thẩm tra Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đã được Ban Quản lý nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Cho đến nay, các nhiệm vụ tại hai lĩnh vực này đã được ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện.

Cho đến chuẩn hóa theo bộ TTHC của các Bộ, Ngành trung ương

         Ngày 03 tháng 9 năm 2015, liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Thông tư kế thừa các nội dung về vị trí và chức năng của Ban Quản lý tại Điều 36 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. Thông tư nhấn mạnh thêm vai trò của Ban Quản lý trong việc thực hiện các chức năng của cơ quan tham mưu cho UBND cấp tỉnh trong quản lý KCN, KKT trên địa bàn, nhằm làm rõ hơn vai trò của Ban Quản lý trong hệ thống các cơ quan của địa phương. 

       Cũng trong thời gian này, việc cải cách TTHC được diễn ra mạnh mẽ tại các Bộ, ngành trung ương theo chương trình CCHC chung của Chính phủ. Theo đó, các Bộ, ngành đã lần lượt rà soát, ban hành danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành từ cấp xã, huyện cho đến tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Một số chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến Ban Quản lý KCN cũng được các Bộ, ngành quy định riêng về TTHC cho Ban Quản lý. Cho đến nay, ngoài việc ban hành danh mục TTHC, các Bộ, ngành đã ban hành quy định nội dung chi tiết từng TTHC, tạo điều kiện thống nhất một nội dung hành chính trên cả nước, nhất là về mặt thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ và điều kiện thực hiện TTHC.

Picture 047.jpg 
 
 CBCC Ban Quản lý các KCN Đồng Nai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sẵn sàng phục​ vụ doanh nghiệp


       Thực hiện theo chương trình CCHC của Chính phủ, trên cơ sở bộ TTHC của Ban Quản lý đã được rà soát và ban hành trước đó, Ban Quản lý đã thực hiện rà soát, bổ sung, chỉnh sửa liên tục khi có bất kỳ Bộ, ngành nào có nội dung thay đổi để kịp thời cập nhật vào bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý. Trung bình mỗi năm trình UBND tỉnh ban hành một lần về bộ TTHC, riêng năm 2015 thực hiện thay đổi hai lần. Cho đến thời điểm hiện nay, bộ TTHC của Ban Quản lý đã cơ bản hoàn chỉnh, ổn định và đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Thông tư số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV và được chuẩn hóa theo bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ chuyên ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công Thương.

       Chuẩn hóa TTHC tại Ban Quản lý các KCN chính là tiền đề để thực hiện Chính phủ điện tử. Khi đó, các TTHC được thống nhất từ trung ương đến địa phương giúp cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các KCN được dễ dàng, thuận tiện; phù hợp với xu hướng chung của thời đại bùng nổ CNTT, nhất là đối với các KCN có liên quan tới yếu tố nước ngoài.

Ngọc Thủy - Văn phòng

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang