Thứ bảy, ngày 4/6/2016
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG RÌNH KHẢO SÁT “HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIN CẬY” NĂM 2022

Triển khai nội dung văn bản số 1325/SCT-TM ngày 18/3/2021 của Sở Công Thương về việc thực hiện theo nội dung Công văn số 13/CV-HBVNTDVN ngày 10/3/2022 của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về việc hỗ trợ và phối hợp thực hiện khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ uy tín đăng ký tham gia chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022 (gửi kèm theo bản đăng ký và kế hoạch của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam: VB_Hoinguoitieudung_VN.pdfVB_Hoinguoitieudung_VN.pdf).

Để đăng ký tham gia khảo sát, đề nghị các doanh nghiệp gửi về Sở Công Thương – Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước ngày 30/4/2022 để tổng hợp gửi Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hoặc liên hệ anh Phan Công Khánh, số điện thoại: 0983587279  – chuyên viên Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để được hỗ trợ.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai