Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THÔNG TIN VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN NHÀ MÁY CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BONGAN INDUSTRIAL TENT TẠI ĐỒNG NAI TẠI KCN NHƠN TRẠCH VI
 

Ngày 21/4/2022, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai ban hành văn bản số 1206/KCNĐN-DN thông tin đến Sở, ngành đơn vị liên quan về việc chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy Chi nhánh Công ty TNHH Bongan Industrial Tent tại Đồng Nai tại KCN Nhơn Trạch VI, thông tin như sau:

Dự án Nhà máy Chi nhánh Công ty TNHH Bongan Industrial Tent tại Đồng Nai (mã số chi nhánh 0315064310-001) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3265448892 chứng nhận lần đầu ngày 22/01/2020 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp tại KCN Nhơn Trạch VI (thuê nhà xưởng của Chi nhánh Công ty TNHH Gia Thùy tại Nhơn Trạch – Đồng Nai), huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 20/4/2022, Chủ đầu tư Dự án Nhà máy Chi nhánh Công ty TNHH Bongan Industrial Tent tại Đồng Nai có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án tại KCN Nhơn Trạch VI kể từ ngày 20/4/2022.

Lý do: Chấm dứt theo quyết định của chủ đầu tư.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến các đơn vị biết, phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề liên quan của dự án. Đồng thời đề nghị nhà đầu tư thanh lý dự án đầu tư theo quy định và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật./.​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai