Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THÔNG TIN VỀ VIỆC NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TMS VINA TẠI KCN HỐ NAI

Ngày 16/5/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-KCNĐN về việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư Công ty TNHH TMS Vina tại KCN Hố Nai theo văn bản Thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư và hồ sơ đính kèm của chủ đầu tư nộp ngày 09/5/2022. Thông tin liên quan về dự án như sau:

- Tên dự án: Công ty TNHH TMS Vina.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2144120722 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/4/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 24/4/2019.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công Ty TNHH TMS Vi Na, mã số doanh nghiệp 3603375981, đăng ký lần đầu ngày 10/5/2016; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 15/3/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

- Thời gian ngừng hoạt động: từ ngày 14 tháng 5 năm 2022 đến ngày 13 tháng 5 năm 2023.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị tổ chức kinh tế thực hiện thông báo cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện dự án khi hết thời gian ngừng nêu tại Điều 1 và tuân thủ theo quy định của pháp luật khi tiếp tục thực hiện dự án.

Quyết định về việc ngừng hoạt động của Dự án Công ty TNHH TMS Vina đã được gửi đến cho các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan để biết, phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với dự án theo quy định.
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai