Thứ bảy, ngày 4/6/2016
HOÀN THÀNH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 8/2022
 

Đây là nội dung tại Công văn 1780/LĐTBXH-VL ngày 31/5/2022 về việc triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thường xuyên phổ biến, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các thủ tục để kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

- Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp để rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị để sớm xem xét, thẩm định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Thường xuyên cập nhật số liệu vào biểu mẫu báo cáo trực tuyến về tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà.

Xem chi tiết tại Công văn 1780/LĐTBXH-VL 1780- Bo LD.pdf1780- Bo LD.pdf ngày 31/5/2022.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai