Thứ bảy, ngày 4/6/2016
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 18/11/2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 3503/QĐ-BHXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp ban hành kém theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 30/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Quyết định sửa đổi  một số nội dung:

- Sửa đổi tiểu tiết b tiết 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 2:

b) Lập danh danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt do BHXH tỉnh giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện.

- Sửa đổi tiểu tiết a tiết 2.1.2 điểm 2.1 khoản 2 Điều 2:

a) Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng và các chế độ trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt đối với  trường hợp người hưởng đăng ký nhận  tiền mặt tại cơ quan bưu điện; chi trợ cấp thất nghiệp bằng tiền mặt cho người lao động.

- Sửa đổi tiết 5.1.1 điểm 5.1 khoản  5 Điều 7:

“5.2.1. Thực hiện chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt theo dánh sách do cơ quan BHXH chuyển sang; cho trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng  và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng, quản lý người hưởng, thanh quyết toán với BHXH huyện và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký”

- Quyết định quy định: BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh Hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thốngbưu điện đã ký  giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3503/QĐ-BHXH.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2022.

Tham khảo thêm nội dung Quyết định số 3503/QĐ-BHXH QĐ BHXH 11.2022.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai