Thứ bảy, ngày 4/6/2016
QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

​            Ngày 03/01/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Cụ thể, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng như sau: trước năm 1995, mức điều chỉnh là 5,26; năm 2000, mức điều chỉnh là 3,70; năm 2020, mức điều chỉnh là 1,05; năm 2021, mức điều chỉnh là 1,03 và mức điều chỉnh của năm 2022, 2023 là 1,00.

Bên cạnh đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng thực hiện như sau: năm 2008, mức điều chỉnh là 2,07; năm 2015, mức điều chỉnh là 1,23; năm 2019, mức điều chỉnh là 1,08; năm 2020, mức điều chỉnh là 1,05; năm 2021 có mức điều chỉnh là 1,03; các năm 2022 và 2023, mức điều chỉnh là 1,00.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/02/2023; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Chi tiết Thông tư: thong-tu-01-2023-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.pdfthong-tu-01-2023.pdf

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai