Thứ bảy, ngày 4/6/2016
QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 21/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

- Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quy định mức chi của Quỹ:

+ Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán; tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng, chống thiên tai,…

+ Chi cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở của nhân dân bị hư hỏng do thiên tai.

+ Chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa:

Hỗ trợ các hoạt động: Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai; lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; hỗ trợ sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng;…

Hỗ trợ mua sắm, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai: Căn cứ theo nhu cầu thực tế cần phải trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,…

+ Chi quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ cấp tỉnh hàng năm không vượt quá 3% tổng số thu của Quỹ cấp tỉnh; trường hợp không sử dụng hết sẽ nộp vào tồn dư của Quỹ cấp tỉnh; tồn dư Quỹ cấp tỉnh sẽ được chuyển sang nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh năm sau.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2023.

(Tham khảo thêm nội dung Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND) QĐ 23 UBND DONG NAI.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai