Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BÁO CÁO SỐ 103/BC-BXD NGÀY 10/5/2023 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN 220/CĐ-TTG NGÀY 05/4/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỮA CHÁY

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai nhận được Văn bản số 1874/SXD-QLXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 103/BC-BXD ngày 10/5/2023 của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện Công điện 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chữa cháy, bao gồm trong các khu công nghiệp.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo triển khai đến các Công ty Đầu tư Xây dựng Hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc đề nghị các Công ty báo cáo về Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện hướng dẫn hoặc kiến nghị cơ quan cấp trên hướng dẫn khi vượt thẩm quyền.

Trên đây là nội dung triển khai của Ban Quản lý các KCN.5.6 tháo gỡ PCCC, XD.pdf5.6 tháo gỡ PCCC, XD.pdf 1874.Sở XD.pdf1874.Sở XD.pdf
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai