Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG XANH, GIẢM PHÁT THẢI KHÍ CÁC-BON VÀ KHÍ MÊ-TAN CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 

​Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.​ Ngày 21/6/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 về Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai triển khai đến các Chủ đầu tư kinh doanh, hạ tầng KCN; các doanh nghiệp trong KCN và các đơn vị liên quan Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 21/6/2023 để biết, thực hiện./.

KH 162-chuyen doi nang luong xanh.pdfKH 162-chuyen doi nang luong xanh.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai