• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023​ 

Stt

Tên

Doanh nghiệp

KCN

Ý kiến

Trả lời/hướng giải quyết

1

Công ty

trách nhiệm hữu hạn Global

Dyeing

Long

Thành

Về việc hưởng BHXH một lần đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Công ty xin Quý cơ quan trả lời bằng văn bản)

- Thời gian nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần: Theo Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định: Trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép, người lao động có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Thực tế, Công ty được BHXH hướng dẫn là sau 30 ngày kể từ ngày người nước ngoài nghỉ việc thì nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vậy, Công ty căn cứ theo quy định nào là đúng?

- Về nội dung ủy quyền nhận chế độ BHXH một lần Điều 3 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định: Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại Nghị định này có đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động. Khoản 6 Điều 18 Luật BHXH năm 2014 quy định quyền của người lao động: “Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội”. Sau khi người nước ngoài (NNN) nghỉ việc thì có trường hợp họ phải về nước ngay hoặc đi nơi khác nên không thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần được. Vì vậy, họ có nguyện vọng ủy quyền cho nhân viên Công ty nộp hồ sơ và nhận trợ cấp BHXH một lần. Công ty đã liên hệ cơ quan BHXH để hỏi vấn đề trên thì được hướng dẫn làm Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) bản song ngữ hoặc hợp đồng ủy quyền có công chứng/chứng  thực  và hồ sơ khác theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH năm 2014. Công ty đã làm theo hướng dẫn và đi nộp trực tiếp nhưng BHXH trả hồ sơ với lí do người được ủy quyền địa chỉ trên hợp đồng ủy quyền ghi ở tỉnh nào thì đi nộp hồ sơ ở BHXH của tỉnh đó (người được ủy quyền không thường trú tại Đồng Nai nhưng làm việc cho Công ty ở Đồng Nai). BHXH hướng dẫn đơn vị theo hướng Công ty xin hỗ trợ nộp hồ sơ cho NNN và tiền chuyển trực tiếp cho người lao động nước ngoài.

Như vậy:

+ Nếu trong Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền có thể hiện nội dung người được ủy quyền được “nhận toàn bộ tiền bảo hiểm sau khi hoàn tất thủ tục” nhưng tại sao BHXH lại không cho phép người được ủy quyền nhận thay.

+ Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng hưởng BHXH một lần theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP có được ủy quyền cho người khác nhận tiền BHXH một lần không? Nếu có thì thủ tục hồ sơ như thế nào. Nhờ Quý cơ quan trả lời giúp Công ty làm chế độ cho NNN được nhanh chóng và kịp thời.

BHXH Đồng Nai trả lời:

-                     Nộp hồ sơ hưởng BHXH: Theo quy định tại khoản 3 điều 15 Nghị định 143/2018 của Chính Phủ thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với người nước ngoài là 10 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hết hạn giấy phép lao động (tùy theo điều kiện nào đến trước).

-                     Về việc ủy quyền nộp hồ sơ cho người không tạm trú: Theo quy định người tạm trú ở tỉnh nào thì nộp hồ sơ ở tỉnh đó. Do vậy, người lao động có thể ủy quyền cho Công ty nộp hồ sơ, Bảo hiểm sẽ chuyển tiền chi trả chế độ cho Công ty, Công ty trả cho người lao động.

2

Công ty

TNHH

Bucheon Đồng

Nai Việt

Nam

Long

Thành

Công ty cần biết thông tin về việc doanh nghiệp đang có người nước ngoài tạm trú tại ký túc xá của công ty (trên bản vẽ xây dựng đã được phê duyệt có thể hiện ký túc xá) thì sau ngày 15/07/2023 người nước ngoài có được tiếp tục tạm trú tại ký túc xá công ty hay không?

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Trước đây, theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP về khu chế xuất, khu công nghiệp quy “Trường hợp cần thiết, người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”, căn cứ vào quy định này, Ban Quản lý các KCN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 07 hướng dẫn việc tạm trú cho chuyên gia, lao động nước ngoài tạm trú tại nhà máy để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đến năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP, có hiệu lực thì hành từ ngày 15/7/2022 thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định chuyên gia, lao động nước ngoài chỉ được phép  tạm trú tại cơ  sở  lưu trú trong  khu

KCN  (cơ  sở  lưu  trú  được  xây  dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp). Hiện nay tại các KCN Đồng Nai có 8.000 lao động nước ngoài. Theo  thống kê của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai số lượng lao động nước ngoài đăng ký tạm trú tại nhà máy khoảng 70%. Trước khó khăn của Doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã tham mưu cho UBND có văn bản gửi Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn trong đó đề xuất cho lao động nước ngoài được tạm trú tại nhà máy đến hết ngày 15/7/2023. Ngày 06/12/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8833/BHKĐT-QLKKT có ý kiến về cơ sở lưu trú trong KCN, theo đó, các cơ sở lưu trú trong KCN đã được xây dựng và đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú  của  người  nước  ngoài  tại  Việt Nam quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các quy định khác có liên quan trước thời điểm Nghị định 35/2022/NĐ- CP được tiếp tục bố trí tạm trú nếu đáp ứng về PCCC, an ninh trật tự. Hiện nay Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã có văn bản lấy ý kiến Sở Tư pháp và các ngành có liên quan nhằm tham mưu UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn việc lưu trú. Khi UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai sẽ triển khai đến các doanh nghiệp.

3

Công ty

TNHH

Jungang

Vina

Dệt may Nhơn

Trạch

Mong muốn huỷ bỏ về việc Người nước ngoài không được đăng ký tạm trú tại công ty trong KCN.

4

Công ty

TNHH

Mộc

Chien

Tam

Phước

Về việc lưu trú cho người nước ngoài trong KCN, kiến nghị Ban Quản lý các KCN tạo điều kiện cho người nước ngoài ở lại ký túc xá của Công ty, ký túc xá của Công ty có khuôn viên tách biệt với khu vực sản xuất, có sân golf, có cây xanh...do đó, kiến nghị Ban Quản lý các KCN tiếp tục cho các chuyên gia người nước ngoài được ở tại ký túc xá của Công ty.

5

Công ty

TNHH

NYG

Long

Khánh

Vấn đề lưu trú của người lao động nước ngoài trong ký túc xá của Công ty được quy định như thế nào?

6

Công ty

TNHH

JFE

Mechical

Việt Nam

Nhơn

Trạch

III

Đề nghị nhanh chóng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã 3 Đô Thành hoặc ngã 3 Bà Ký để người dân thuận tiện đi lại khi đi làm trong KCN Nhơn Trạch.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Khu vực Công ty đề nghị gắn đèn tín hiệu giao thông ngoài phạm vi KCN, thuộc huyện Long Thành. Do UBND Huyện Long Thành không tham dự cuộc họp, Ban Quản lý sẽ có văn bản chuyển ý kiến doanh nghiệp đến UBND huyện Long

Thành xem xét xử lý.

7

Công ty TNHH

thức ăn thủy sản Gromax

Lộc An- Bình

Sơn

Khi trời mưa gây ngập nước, do hệ thống thoát nước KCN chảy không kịp mỗi khi trời mưa lớn. Đề nghị có biện pháp khắc phục.

Công ty TNHH V.G.R trả lời: Liên quan đến hạ tầng tại KCN Lộc An Bình Sơn, hiện tượng ngập nước như doanh nghiệp nêu xảy ra tại dọc tuyến đường D2 trong  những trận  mưa  đầu mùa. Công ty V.R.G đã khảo sát và đã đưa ra phương án xử lý. Do tuyến đường D2 - Bưng Môn theo quy hoạch chung là đường kết hợp dân sinh và KCN. Để thực hiện cải tạo tuyến đường này, Công ty phải tạo ra các đường tránh khác để đảm sự thông suốt trong trong lưu thông, đến thời điểm này Công ty đã làm tuyến đường tránh để thi công tuyến đường D2. Bên cạnh đó việc thi công còn ảnh hưởng đến đường điện trung thế, Công ty đã làm việc với Điện lực Long Thành nhiều lần và UBND tỉnh đã chỉ đạo để 2 bên đạt được thỏa thuận nhằm tránh ảnh hưởng đến đường điện đang cung cấp  cho  các  hộ  dân   tại khu tái định cư  Lộc  An  Bình   Sơn.  Rất mong các doanh nghiệp thông cảm, sau khi giải quyết xong các vướng mắc, Công ty sẽ tổ chức đấu thầu trong quý IV/2023 và đến quý I/2024 sẽ tiến hành thi công. Giải pháp trước mắt: Công ty sẽ tăng cường nạo vét cống rãnh để khơi thông dòng chảy.

8

Công ty

TNHH

Action

Composi t Hitech Industrie s VN

Nhơn

Trạch

III

1.     Cơn mưa vừa qua ngày 7/6/2023 gây ngập rất nặng. Đặc biệt tại ngã ba đường số 4 - Nguyễn Ái Quốc gần như ngập toàn bộ, nước tràn sâu vào bên trong nhà máy làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như việc đi lại của người lao động gặp khó khăn. Riêng đường Nguyễn Ái Quốc  không chỉ trận mưa lớn vừa qua mới bị ngập, mà các trận mưa khác đều bị ngập nước (hướng Long Thọ). Đề nghị có giải pháp chống ngập nước khi mưa.

 

2.     Công ty ký hợp đồng lao động bao gồm thời gian thử việc trong cùng 1 hợp đồng, trong đó ghi rõ ngày tháng, kết thúc thử việc và có đánh giá kết quả làm căn cứ để hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên, khi hợp đồng có hiệu lực, người lao động nộp hồ sơ để dừng hưởng Bảo  hiểm thất nghiệp (BHTN), thì Trung tâm dịch vụ việc làm cho rằng phải nộp từ khi giao kết hợp đồng này (bắt đầu thử việc) và yêu cầu người lao động phải hoàn trả lại tiền trợ cấp thất nghiệp đã nhận trong thời gian thử việc. Tuy nhiên, Công ty đã giải thích với người lao động trong thời gian thử việc chưa tham gia BHTN nên người  lao  động  vẫn  có  quyền  hưởng  trợ  cấp  thất nghiệp, nhưng Trung tâm dịch vụ việc làm cho rằng trong hợp đồng lao động có ghi “hiệu lực từ ngày” nên từ thời điểm giao kết hợp đồng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xin hỏi quy định cụ thể trong trường hợp này để Công ty thực hiện và giải thích cho người lao động.

UBND huyện Nhơn Trạch: Như báo chí đã đưa tin, cơn mưa lớn xảy ra vào chiều chủ nhật 07/6/2023 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho huyện Nhơn Trạch, đặc biệt là các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Ái Quốc (25C) bị ngập nước. UBND hyện Nhơn Trạch đã làm việc với các Sở ngành do tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (25C) không thuộc phạm vi huyện quản lý mà do Sở Giao thông Vận tải tỉnh quản lý. Trong thời gian tới huyện sẽ cập nhật thông tin về kết quả xử lý và sẽ trao đổi với Ban Quản lý KCN Đồng Nai để thông tin đến doanh nghiệp.

Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa: Tổng công ty Tín Nghĩa cũng đã nạo vét, duy tu thông hệ thống cống rãnh tại tuyến đường số 4. Tuy nhiên do cơn mưa lớn vừa qua đã làm sạt lỡ đất gây sụp 2/3 hệ thống cống thoát nước tại tuyến đường này. Hiện Tổng Công ty Tín Nghĩa đang khắc phục sự cố.

 

Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh: Do đây là trường hợp cụ thể đề nghị Công ty có văn bản để Sở Lao động Lao động Thương binh & Xã hội, làm việc  với Trung tâm dịch vụ việc làm và sẽ trả lời cho doanh nghiệp.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Đây là trường hợp cụ thể Sở ghi nhận, doanh nghiệp có văn bản chi tiết hơn để sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

9

Công ty

TNHH

UZin

Nhơn

Trạch

III

Công ty làm hồ sơ gia hạn giấy phép lao động nộp online qua website dịch vụ công vào ngày 02/6/2023 được báo trong trạng thái chờ tiếp nhận, sau đó Công ty gọi điện trung tâm hành chính công để hỏi và được trả lời hồ sơ nộp online cần chờ tiếp nhận. Đến nay (ngày 09/6/2023) công ty vẫn chưa nhận được thông tin xử lý hồ sơ, trong khi ngày 10,11/6/2023 là 2 ngày cuối tuần. Đề nghị cho biết bao lâu thì doanh nghiệp mới nhận được kết quả.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, Trung tâm Hành chính công sẽ tiếp nhận, đến thời điểm này Ban Quản lý đã tiếp nhận hồ sơ đến ngày 08/6/2023. Hiện nay trên hệ thống tiếp nhận của Ban Quản lý chưa thấy hồ sơ của Công ty. Đề nghị Công ty rà soát lại quá trình thao tác.

Doanh nghiệp có thể liên hệ Chị Châu Giang số điện thoại 0919262338 để được hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ để được hệ thống tiếp nhận.

10

Công ty

TNHH Đầu tư phát  

triển hạ

tầng  

Long  

Đức   

 

Một số  Công ty  trong  KCN  Long  Đức  thắc mắc nước thải ra từ máy điều hòa trong nhà máy hiện không quy định rõ được xem là nước thải hay là nước mưa.

Văn bản của Sở Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn không có quy định nước thải từ máy điều hòa, do đó, nước không phải là nước mưa mặc nhiên được xem là nước thải và phải qua xử lý. Ở Nhật nước làm mát từ  máy đều hòa nếu không chứa hóa chất ô nhiễm cũng  không quy định phải qua xử lý. Một số doanh nghiệp  trong KCN có ý kiến: nước làm mát là nước phục vụ mục đích giải nhiệt cho thiết bị, máy móc trong quá trình sản xuất, không tiếp xúc hoặc chứa hóa chất gây ô nhiễm và lượng nước thải ra không nhiều, nếu phải xây dựng đường ống thu gom riêng sẽ làm phát sinh rất nhiều chi phí trong tình hình kinh tế hiện nay sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ban Quản lý  các  KCN  Đồng  Nai: Đối với nước làm mát, Nghị định 08/NĐ- CP/2022  của  Chính phủ quy  định:  nước làm mát là nước phục vụ mục đích giải nhiệt cho thiết bị, máy móc trong quá trình sản xuất, không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng trong các công đoạn sản xuất. Trường hợp nước giải nhiệt, nước làm mát thải ra với lưu lượng lớn doanh nghiệp có thể sử dụng cho các mục đích trong nội vi nhà máy như tưới cây, sử dụng cho nhà vệ sinh. Doanh nghiệp có thể nghiên cứu chi tiết nội dung quy định “nước làm mát” và “nước thải” tại phần giải thích từ ngữ quy định tại điều 3 Nghị định 08/2022 ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  


Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang