• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

​             Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng.

Nhằm công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Ban Quản lý) thông báo niêm yết, công khai thủ tục hành chính được ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý tại địa chỉ: http://diza.dongnai.gov.vn. Các nội dung khác của các thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

(Đính kèm Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh2-2023-QD-1746.pdf2-2023-QD-1746.pdf

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan biết, thực hiện thủ tục hành chính theo quy định./.

TB 2406- Niêm yết công khai TTHC lĩnh vực Xây dựng.pdfTB 2406- Niêm yết công khai TTHC lĩnh vực Xây dựng.pdf​

Các tin khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang