Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO THOÁT NƯỚC VÀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
 

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-BCDCTN-XLNT ngày 05/6/2023 của Ban chỉ đạo cấp, thoát nước và xử lý nước thải các đô thị tỉnh Đồng Nai - UBND tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Ban Quản lý các KCN triển khai: “thường xuyên, chủ động đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) thường xuyên, kịp thời tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy của hệ thống thoát nước trong KCN, có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp các hệ thống thoát nước để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trong KCN và các khu vực lân cận khác chảy vào”.

Hàng năm, Ban Quản lý các KCN tổ chức Đoàn giám sát tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, theo đó thường xuyên chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng KCN hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch bao gồm hoàn thiện, duy tu hạ tầng trong đó có công tác hạ tầng thoát nước (thoát nước mưa, thoát nước thải). Hiện nay tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, do vậy Ban Quản lý các KCN yêu cầu:

- Các chủ đầu tư hạ tầng KCN: Tiếp tục chú trọng công tác hoàn thiện hạ tầng KCN, bao gồm công tác thoát nước mưa, thoát nước thải; thường xuyên nạo vét, gia cố mương cống, khơi thông các điểm tắc nghẽn đảm bảo an toàn và tránh ngập nước. Rà soát các điểm đấu nối thoát nước của các Doanh nghiệp đấu nối vào hệ thống hạ tầng thoát nước của KCN; phối hợp nạo vét, gia cố các điểm đấu nối của các Doanh nghiệp vào hệ thống thoát nước của KCN.

- Các Doanh nghiệp trong KCN: Rà soát hệ thống thoát nước mưa, nước thải đảm bảo thoát nước cho nhà máy, phối hợp chủ đầu tư hạ tầng KCN nạo vét các điểm đấu nối vào hệ thống hạ tầng chung của KCN.

- Rà soát các công trình xây dựng lâu năm, xuống cấp trong lô đất nhà máy (công trình cũ, tường rào cũ...) có biện pháp tổ chức, thuê đơn vị tư vấn có năng lực xây dựng phù hợp cấp công trình để đánh giá chất lượng an toàn công trình, đưa ra các giải pháp gia cố, cải tạo đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động của doanh nghiệp và các doanh nghiệp lân cận (nếu có ảnh hưởng).

Đề nghị các chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện và triển khai đến các doanh nghiệp trong KCN triển khai thực hiện. Trong quá trình rà soát, thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, báo cáo Ban Quản lý các KCN để kịp thời chỉ đạo, xử lý.​d0bd7bc6-b126-ee11-8fa0-00505688cf45_2_1.Signed.pdfd0bd7bc6-b126-ee11-8fa0-00505688cf45_2_1.Signed.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai