Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI LUẬT GIÁ SỐ 16/2023/QH15 NGÀY 19/6/2023

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 để các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Luật Giá số 16/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2023. Luật Giá số 16/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

(Đính kèm chi tiết Luật Giá số 16/2023/QH15: Luật giá số 16.2023.QH15.pdfLuật giá số 16.2023.QH15.pdf).

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai