Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Quản lý ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai – sông Nhuệ Đáy, ngày 28-29/8/2017, Ban Quản lý dự án Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Áp dụng đánh giá tác động môi trường (EIA) và lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (EPP) từ góc độ quản lý ô nhiễm công nghiệp”.

Khóa đào tạo nhằm cung cấp, cập nhật các kiến thức, các văn bản pháp lý liên quan đến các thủ tục thực hiện đánh giá tác động môi trường và lập kế hoạch bảo vệ môi trường, hướng dẫn mới về đánh giá tác động môi trường trong các KCN và một số lĩnh vực đặc biệt liên quan đến sử dụng và thải nước thải như chế biến thủy sản, nuôi tôm, dệt nhuộm, xây dựng thủy điện,… cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các KCN,… và các Công ty đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tp. HCM.

Chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung: tăng cường năng lực về các công cụ quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm tại các KCN; sự tuân thủ bảo vệ môi trường của các KCN,… Các thành viên tham gia khóa học đã tập trung thảo luận và đánh giá chất lượng các nội dung đặc trưng của báo cáo ĐTM; Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động công tác quản lý môi trong ở các KCN trên địa bàn quản lý.

Kết thúc khóa tập huấn, các thành viên tham dự ngoài việc tiếp thu những kiến thức mới còn được đánh giá và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.Tap huan EIA.jpg

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​