Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

​       Hiện nay, vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia luôn là vấn đề hàng đầu được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sâu sắc. Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ và khuyến khích phát triển năng lượng sạch như: Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam; Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam…

        Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện đang có 32 khu công nghiệp, 27 cụm công nghiệp đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Do đó, nhu cầu năng lượng để phục vụ cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và người dân sinh hoạt trên địa bàn là rất lớn. Để thực hiện tốt phát triển kinh tế xã hội địa phương, song hành cùng phát triển năng lượng xanh, sạch, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả; hạn chế tối thiểu ảnh hưởng của việc sử dụng năng lượng tác động đến môi trường; thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, khuyến khích sử dụng nằn lượng mới thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng trong công tác quản lý nhà nước về năng lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng nhận thức về an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

         Sở Công Thương tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng tiềm năng của tỉnh về năng lượng tái tạo, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chiến lược phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh theo các mục tiêu và giai đoạn của Quyết định 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…Tăng cường công tác thanh kiểm tra tình hình sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ sở này áp dụng các công nghệ mới hiệu suất cao, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

        Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các dự án đầu tư năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đề xuất tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện thu hút đầu tư đối với các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư tại tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

         Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng công tác đánh giá tác động của môi trường theo phân cấp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án năng lượng trọng điểm; chủ trì tham mưu UBND tỉnh các dự án xử lý rác thải kết hợp phát điện hoặc thu gom nhiệt, các dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh.

         Đối với các dự án vốn ngân sách, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh trong công tác thẩm định công trình, đề xuất sử dụng vật liệu xây dựng mới, lựa chọn phương án thiết lế tạo không gian thân thiện với môi trường tiết kiệm chi phí đầu tư. Xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm điện, năng lượng mặt trời, điều khiển thông minh đối với hệ thống chiếu sáng đô thị…

        Sở Giao thông Vận tải xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, năng lượng mặt trời, điều khiển thông minh đối với hệ thống chiếu sáng giao thông, hệ thống đèn tín hiệu giao thông khi xây dựng mới. Nâng cao chất lượng tuyên truyền cho các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện giao thông tự nguyên sử dụng nhiên liệu mới, nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường thay thế xăng, dầu khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính…

         Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuyên truyền cho chủ các trang trại, chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi tập trung xem xét thực hiện các công trình năng lượng sinh khối tận dụng chất thải động, thực vật.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các công nghệ mới, sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo thân thiện môi trường tham mưu UBND tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thanh kiểm tra các doanh nghiệp về công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị nhằm hạn chế việc sử dụng các dây chuyền, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu tổn hao nhiều năng lượng nhưng hiệu suất thấp không thân thiện với môi trường…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách ưu đãi của Chính phủ và UBND tỉnh trong việc thu hút đầu tư các dự án sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, năng lượng mặt trời, điều khiển thông minh đối với hệ thống chiếu sáng công cộng trong các KCN. Phối hợp với Sở Công thương khi thẩm định các dự án sử dụng năng lượng lớn, các dự án sản xuất năng lượng nằm trong các KCN.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở tài chính, Sở Tư pháp, Cục Hải quan Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.                                                                                                                                   Văn phòng Ban​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​