Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
MỨC THU, NỘP LỆ PHÍ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
 

Ngày 10/01/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​

Theo đó, đối tượng là người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cấp mới hoặc cấp lại giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan thu lệ phí là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Mức thu được quy định như sau:

+ Đối với trường hợp cấp mới giấy phép lao động mức thu lệ phí là 600.000 đồng trên một giấy phép;

+ Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động: mức thu lệ phí là 450.000 đồng trên một giấy phép.

Quyết định này nêu rõ, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, số tiền thu được nộp ngân sách nhà nước 100%.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi làm thủ tục để được cấp mới hoặc cấp lại giấy phép cho lao động là người nước ngoài bắt đầu thực hiện Quyết định này từ ngày 10/01/2018.

 QD 90 ve thu nop le phi cap GPLD.pdfQD 90 ve thu nop le phi cap GPLD.pdf

​Phòng Lao động (Diza)
 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​