Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
THÔNG TƯ 21/2017/TT-BCT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA GIỚI HẠN FORMALDEHYT SẢN PHẨM DỆT MAY

Từ ngày 01/05/2018, Thông tư 21/2017/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn này.

Cụ thể: Thông tư quy định mức giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg. Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện Thông tư này, ngày 09 tháng 01 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may.

Nội dung chi tiết, vui lòng xem xét quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT và Quyết định số 80/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (file đính kèm).

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​