Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Ngày 05/3/2018, Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Cao Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2017 trên các mặt: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong năm 2017, Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phát huy vai trò lãnh đạo, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2017 đã đề ra; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất, nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, sinh động hơn, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên.

Thực hiện nội dung Công văn số 970-CV/ĐU ngày 15/12/2017 và Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 04/12/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về việc hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã triển khai và tổ chức họp, kiểm điểm đánh giá 4 chi bộ và đảng viên năm 2017. Đảng bộ có 49 đảng viên được đánh giá, trong đó 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 40 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3 chi bộ trong sạch vững mạnh và 01 chi bộ trong sạch vững mạnh tiểu biểu. Đảng ủy Ban Quản lý các KCN tặng giấy khen cho 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

khenthuongdang.jpg
Đồng chí Cao Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Cao Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn thể đảng viên và CBCC-VC năm 2017, đềnghị Đảng ủy cần rút ra những bài học kinh nghiệm để phát huy những kết quả đạt được của năm 2017 nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018. Theo đó, Đảng ủy cần tập trung xây dựng các chương trình, Nghị quyết, các kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, đặc biệt chú trọng triển khai Chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nội dung: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh

Trong năm 2018, Ban Quản lý các KCN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và điều hành công việc, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ.   ​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​