Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM ĐƯỢC MIỄN THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ.

Theo hướng dẫn, khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp khai báo và tự chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng của lô hàng nhập khẩu:

- Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất thì thuộc diện miễn thủ tục công bố sản phẩm.

- Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng từ nhập khẩu phục vụ sản xuất sang tiêu thụ nội địa thì phải thông báo cho hải quan và tự thực hiện việc công bố sản phẩm.

Ngoài ra, Công văn 1267/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2018 cũng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục với hải quan để xác nhận hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm như sau:

- Khi làm thủ tục HQ, người khai nộp bản chụp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (GTN) có xác nhận của DN.

- Trường hợp dữ liệu về “GTN” được quản lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì doanh nghiệp không phải nộp GTN, công chức hải quan tự tra cứu trên hệ thống.

Nội dung cụ thể vui lòng tham khảo tại đây:​ cong-van-1267-tchq-gsql-nam-2018-thuc-hien-nghi-dinh-15-2018-nd-cp.pdfcong-van-1267-tchq-gsql-nam-2018-thuc-hien-nghi-dinh-15-2018-nd-cp.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​