Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐỒNG NAI – MỘT TRONG 07 TỈNH, THÀNH PHỐ THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM

​        Ngày 23/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) và xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai trên cơ sở sử dụng đội ngũ công chức, viên chức hiện có, không làm tăng biên chế, thời gian thí điểm là 01 năm.

Nghị quyết nêu rõ, phạm vi thí điểm không quá 25% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 7 tỉnh, thành phố và không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện được lựa chọn thí điểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; được trang bị trang phục riêng và được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

                                                                Văn phòng Ban

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​