Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018.

​          Ngày 06/4/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đã có văn bản gửi các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” với khẩu hiệu Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 - Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm” tỉnh Đồng Nai năm 2018 trước cổng các Khu công nghiệp.

Qua đó nhằm tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành của các cá nhân, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cung cấp suất ăn công nghiệp trong việc chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm đồng thời nhằm gửi đến các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp thông điệp cùng chung tay trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn đối với người lao động, thực hiện tốt các quy định của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thời gian “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Đồng Nai năm 2018 diễn ra từ ngày 15/4/2018 đến ngày 15/5/2018.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh hoan nghênh tinh thần của các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp đã thực hiện tốt nội dung văn bản nêu trên của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

 ​          Phòng Quản lý Doanh nghiệp

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​