Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

          Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 4619/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC” thuộc chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020.

Mục đích thực hiện nghiêm túc các nội dung của dự án thuộc chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Tổ chức tập huấn PCCC và CNCH cho cộng đồng trong đó có cán bộ, đội viên Đội PCCC chuyên ngành; địa điểm và thời gian tổ chức Cảnh sát PCCC tỉnh có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Quản lý các KCN cung cấp thông tin đến các Công ty đầu tư hạ tầng KCN để kịp thời tham gia tổ chức tập huấn khi có kế hoạch cụ thể.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​