Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT

​          Ngày 22/5/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT), có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2018.

Ưu đãi đầu tư đối với KCN, KKT

Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị định quy định ưu đãi về hỗ trợ thủ tục hành chính, kỹ thuật đối với dự án đầu tư trong KCN, KKT.

Đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trong KCN, KKT thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.

Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại KCN, KKT là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong KCN, KKT.

Nghị định thống nhất, hoàn thiện xây dựng mô hình quản lý nhà nước đối với KCN, KCX, KKT theo nguyên tắc “một cửa, tại chỗ” để từ đó phát huy vai trò, nhiệm vụ “một cửa, đầu mối” của Ban quản lý KCN, KKT trong quản lý nhà nước KCN, KKT trên địa bàn.

Về phương thức huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng KCN, KKT

Nghị định bổ sung quy định huy động các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN theo quy định tại Điều 18 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, đồng thời quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh có chính sách, giải pháp khuyến khích nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN.

Về phương thức huy động vốn đầu tư hạ tầng KKT, Nghị định bổ sung hình thức đối tác công tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đồng thời điều chỉnh một số nội dung hỗ trợ đầu tư hạ tầng KKT theo quy định mới của Luật Đầu tư công về thẩm quyền phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ hạ tầng KKT.

Về lưu trú, tạm trú trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

Ngoài các quy định về lưu trú, tạm trú cho chuyên gia làm việc tại KCN, KCX, doanh nghiệp chế xuất, Nghị định bổ sung quy định về nơi ở cho chuyên gia nước ngoài được bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng và theo tiêu chuẩn của pháp luật xây dựng nhằm hạn chế tác động của việc lưu trú, sinh sống của chuyên gia đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bổ sung các quy định về các mô hình KCN mới

Bên cạnh đó, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư triển khai trên thực tế để nâng cao khả năng cạnh tranh của các KCN của Việt Nam trong thời gian tới, Nhà nước khuyến khích và có biện pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập mới hoặc chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần khu công nghiệp thuộc quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sang hoạt động theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái theo quy định tại Nghị định này.

Nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất đã có hạ tầng trong khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với đầu tư vào khu công nghiệp, ưu đãi áp dụng theo địa bàn và ngành, nghề theo quy định pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ về thủ tục hành chính, tư vấn kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin hợp tác đầu tư.

Về phát triển nhà ở, công trình thể thao, văn hóa cho người lao động KCN, KKT

Để đảm bảo phát triển KCN gắn với phát triển đồng bộ công trình nhà ở, phúc lợi cho người lao động KCN, Nghị định bổ sung quy định về phát triển công trình thiết chế văn hóa, thể thao và phúc lợi công cộng cho người lao động KCN. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại KCN, KKT được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

Nghị định này thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.                                                Văn phòng Ban​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​