Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KCN TỈNH ĐỒNG NAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Về tình hình thu hút đầu tư:

Trong 06 tháng đầu năm 2018 tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp Đồng Nai đã đạt được 88,41% chỉ tiêu đặt ra của năm 2018 (01 tỷ USD). Trong đó, các khu công nghiệp Đồng Nai đã thu hút được 54 dự án FDI với số vốn đăng ký là 396,59 triệu USD, đạt 177,41% so với cùng kỳ năm 2017 là 223,54 triệu USD.

2. Về địa bàn đầu tư:

Trong 06 tháng đầu năm 2018, các dự án mới tập trung chủ yếu tại các KCN Nhơn Trạch, những dự án còn lại nằm rải rác tại một số KCN ở các huyện như KCN Giang Điền, Lộc An - Bình Sơn, Long Đức, không tập trung vào các KCN gần trung tâm như trước đây. Cụ thể:

- KCN Nhơn Trạch: 18 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 85,3 triệu USD, những dự án thu hút vào các KCN Nhơn Trạch trong 06 tháng đầu năm 2018 là những dự án có quy mô tương đối nhỏ (chỉ có 02 dự án có vốn đầu tư lớn, 01 dự án 10 triệu USD và 01 dự án 40 triệu USD).

- KCN Lộc An – Bình Sơn: 08 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 79,46 triệu USD (trong đó có 02 dự án có vốn đầu tư lớn: 01 dự án 20 triệu USD và 01 dự án 32 triệu USD).

- KCN Giang Điền: 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 60,5 triệu USD. Tuy chỉ thu hút 04 dự án nhưng đã có 02 dự án vốn đầu tư lớn, 01 dự án 20 triệu USD và 01 dự án 33 triệu USD.

- KCN Long Đức: 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 64,25 triệu USD. Tương tự như KCN Giang Điền, KCN Long Đức thu hút 04 dự án trong đó có 03 dự án có vốn đầu tư tương đối cao, 01 dự án 25 triệu USD, 01 dự án 29,8 triệu USD và 01 dự án 09 triệu USD.

 - KCN Long Bình (Amata) trong 06 tháng đầu năm 2018 cũng thu hút được 06 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 43,72 triệu USD.

3. Về lĩnh vực đầu tư, trình độ công nghệ:

- Các dự án mới có ngành nghề đa dạng, phù hợp định hướng thu hút vào các KCN Đồng Nai mới phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh đã đặt ra từ năm 2006 là thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, có vốn đầu tư lớn,...

+ Thu hút được 32 dự án thuộc ngành công nghiệp phụ trợ, chiếm gần 60% tổng số dự án đăng ký mới, trong đó tập trung vào CNPT của 02 ngành lớn là công nghiệp cơ khí và điện tử.

+ Các dự án còn lại không thuộc nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm cao; thuộc các nhóm ngành sản xuất hóa chất, vật liệu sản xuất ngành công nghiệp, công nghiệp nhựa, kinh doanh bất động sản,…, đảm bảo điều kiện về ngành nghề, vốn đầu tư, công nghệ sản xuất.

Trong quý I năm 2018, các dự án thu hút mới vào các KCN Đồng Nai đa số là dự án quy mô nhỏ, vốn bình quân của dự án tương đối thấp so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong quý II năm 2018, đã thu hút được nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, do vậy tổng vốn đầu tư cấp mới trong 06 tháng đầu năm 2018 tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 đạt 177,41% và đạt 79,31% chỉ tiêu đặt ra của cả năm 2018 cho các dự án cấp mới.

4. Về quy mô vốn đầu tư:

Trong 06 tháng đầu năm 2018, thu hút được những dự án có quy mô lớn, vốn đầu tư từ 20 triệu USD trở lên, cụ thể như sau:

+ Dự án Công ty TNHH Hi Knit với vốn đầu tư đăng ký là 40 triệu USD (Hàn Quốc).

+ Dự án Công ty TNHH Air Manufacturing Innovation VN với vốn đầu tư đăng ký là 33 triệu USD (Hà Lan).

+ Dự án Công ty TNHH Long Đức Wonderful Sun-S Electronics với vốn đầu tư đăng ký là 25,05 triệu USD (Nhật Bản – Hồng Kong).

+ Dự án Công ty TNHH Kolmar VN với vốn đầu tư đăng ký là 29,8 triệu USD (Nhật Bản).

+ Dự án Công ty TNHH Paulin Vina với vốn đầu tư đăng ký là 20 triệu USD (Seychelles).

+ Dự án Công ty TNHH Top Earner International Giang Điền với vốn đầu tư đăng ký là 20 triệu USD (Hồng Kong).

+ Dự án Công ty TNHH DH Logistic Property VN với vốn đầu tư đăng ký là 32,14 triệu USD (Singapore).

+ Dự án Công ty TNHH Việt Nam Nisshin Technomic với vốn đầu tư đăng ký là 23,31 triệu USD (Nhật Bản).

3. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Trong 06 tháng đầu năm 2018 có thêm 40 dự án mới đi vào hoạt động.

Tình hình hoạt động sản xuất  kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các KCN 06 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU

(ĐVT: 1000 USD)

THÁNG 6/2017

ƯỚC THÁNG 6/2018

SO SÁNH CÙNG KỲ

(%)

LŨY KẾ CUỐI 6/2017

ƯỚC LUỸ KẾ CUỐI

6/2018

SO SÁNH LŨY KẾ CÙNG KỲ (%)

1.Tổng giá trị hàng nhập khẩu

652,583

    824,315

126.32%

   4,169,220

    4,817,620

115.55%

    - Để XDCB và hình thành DN

51,189

    58,347

113.98%

       283,194

   491,864

173.68%

    - Để SXKD

601,394

   765,969

127.37%

    3,886,026

     4,325,756

111.32%

2.Tổng doanh thu

1,352,616

  1,527,654

112.94%

    8,979,865

    9,986,021

111.20%

    - Xuất khẩu

800,664

     993,928

124.14%

   5,209,930

    6,061,693

116.35%

- Tiêu thụ nội địa

551,952

     533,726

96.70%

    3,769,935

    3,924,328

104.10%

3.Thuế và các khoản nộp NSNN

51,252

       84,110

164.11%

       321,334

       397,150

123.59%

Về tổng thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 06 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả tương đối khả quan. Các chỉ tiêu chung đạt bằng hoặc cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu 06 tháng đầu năm 2018 tăng cao là do tình hình kinh tế trong nước và thế giới đã có nhiều khởi sắc; xuất siêu đầu năm sau cao hơn năm trước là do Đồng Nai tăng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, kết nối cung cầu để doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh có thể liên kết cung ứng sản phẩm cho nhau, giảm nhập khẩu.

Các tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp trong KCN có kim ngạch xuất khẩu cao hơn nhập khẩu. Nguyên nhân do doanh nghiệp giữ được thị phần ổn định ký kết các hợp đồng vào cuối năm 2017 để đảm bảo sản xuất, kinh doanh cho năm 2018.​ 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​