Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2018/NĐ-CP NGÀY 15/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ.

​          Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

NLD kiem tra chat luong SP.jpg
(Người lao động đang kiểm tra chất lượng sản phẩm tại một Doanh nghiệp trong KCN)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông báo đến các doanh nghiệp biết và tổ chức triển khai thực hiện.

Nội dung của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ vui lòng tham khảo tại đây: 74.signed.pdf74.signed.pdf

Phòng Quản lý Doanh nghiệp​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​