Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "CHỐNG RÁC THẢI NHỰA”

 

Tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Để phát động phong trào này, ngày 12/10, tại trụ sở Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Đại diện Liên Hợp quốc và các tổ chức chính trị: Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam cam kết, thống nhất hành động và đã tổ chức Phát động phong trào "chống rác thải nhựa".

Để phong trào thực sự lan tỏa, trở thành hành động rộng khắp trong cộng đồng, ngày này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản gửi các bộ, ngành;Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội; y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;Các Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước  đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo:

Thứ nhất, tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”với các hoạt động cụ thể như: (i) chỉ đạo các đơn đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”(ii) Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định(iii) Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần(iv) Phối hp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Thứ hai, đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Thứ ba, xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường) để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đánh giá xem xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện đợt 1 đề nghị gửi trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 để tổ chức sơ kết, công bố nhân dịp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2019). Báo cáo kết quả thực hiện hằng năm đề nghị gửi trước ngày 20 tháng 8 để tổ chức tổng kết, công bố nhân dịp hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 tháng 9)./.

(Nguồn http://www.monre.gov.vn)​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​