Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NGĂN CHẶN VÀ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI XÂM NHIỄM ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 12557/KH-UBND về việc Hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện “Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn”; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương nhất là các địa phương có tổng đàn lợn với số lượng lớn và có phương tiện vận chuyển đến từ các nước đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,… (Chi tiết kế hoạch theo file đính kèm).

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​