Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 12 VÀ LỄ CHUYỂN GIAO CHỨC VỤ CHỦ TỊCH ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SÔNG ĐỒNG NAI

Ngày 10/12/2018, tại Đồng Nai, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (Ủy ban BVMT sông Đồng Nai) đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Phiên họp lần thứ 12 để đánh giá kết quả hoạt động Ủy ban trong năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai.

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì phiên họp cùng với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành và 11 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai đã đến dự.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận đánh giá tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trong năm 2018, đồng thời đã trao đổi về các vấn đề còn đang vướng mắc trong việc quản lý lưu vực sông.

Căn cứ mục tiêu của Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 tại Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai Đề án cho giai đoạn đến năm 2020 và từng năm, trước mắt cho năm 2019 trên cơ sở mục tiêu thực hiền Đề án đặt ra. Đồng thời, tiếp tục rà soát, ban hành mới hoặc bổ sung kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch.  

 

Một số hình ảnh tại phiên họp

 

Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TN&MT - Phó Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai phát biểu tại Phiên họp

 

Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai phát biểu tại Phiên họp

 

Toàn cảnh Phiên họp

Trong năm 2019, các địa phương sẽ tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ; Tập trung đánh giá, phân loại các nguồn thải của mỗi địa phương. Các đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động và truyền dẫn số liệu để theo dõi, giám sát. Các địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải; công bố, công khai các điểm quan trắc môi trường nước mặt tại các tỉnh trên lưu vực để qua đó chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường nhằm có các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp giữa các địa phương. Đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh. Tổ chức thực hiện đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ, nhất là các sông hồ liên tỉnh làm cơ sở để các địa phương phối hợp trong việc thẩm định, kiểm soát các dự án có nguồn thải vào nguồn tiếp nhận liên tỉnh, vùng. Với 17 ngành nghề có nguy cơ gây ô mhiễm môi trường cao cần phải được quan tâm đặc biệt từ khâu cấp phép đầu tư cũng như trong suốt quá trình triển khai, hoạt động của dự án…

Cũng tại Phiên họp này, đã diễn ra Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nhiệm kỳ thứ 4 từ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái sang cho ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - nhận thay cho Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phát biểu nhận chức vụ, thay mặt UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt trọng trách mà Ủy ban BVMT sông Đồng Nai giao trong nhiệm kỳ 2019 - 2020.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​