Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 49/2018/TT-BCT NGÀY 21/11/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.

​            Ngày 21/11/2018, Bộ Công Thương ban hành hành Thông tư số 49/2018/TT-BCT bãi bỏ thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2019.

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai triển khai đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​