Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
CUỘC THI SÁNG TÁC VIDEO CLIP “GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM TỪ RÁC THẢI NHỰA”

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Ngày 22/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 563/STNMT-CCBVMT về việc phát động cuộc thi sáng tác video clip “Giải quyết ô nhiễm từ rác thải nhựa”, đối tượng tham gia là các tổ chức cá nhân hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, cụ thể:

- Nội dung video clip dự thi: Tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường và cuộc sống con người; nhận diện chất thải nhựa trong cuộc sống hàng ngày; những việc bạn đã/sẽ làm, những thói quen bạn đã/sẽ thay đổi trong cuộc sống hàng ngày để giảm lượng nhựa thải ra môi tường nhằm thực hiện mục tiêu 3T (Tiết giảm – Tái chế - Tái sử dụng); bạn đã/sẽ làm gì để tuyên truyền cho những người xung quanh có nhận thức về tác hại lâu dài của các sản phẩm, chất thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người; thuyết phục những người xung quanh thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày, nhằm giải thiểu lượng nhựa thải ra môi trường,...

- Video có thời lượng tối đa 03 phút, định dạng: .avi, .mpeg, .mpg, .mkv, .wmv, .asf, .flv, .3gp, .mp4; các video clip tham dự thi phải có tên tiêu đề, chất lượng, hình ảnh và âm thanh rõ ràng; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh và âm thanh. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được tham gia tối đa 03 video clip.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ Email: cuocthimoitruong@gmail.com trước ngày 10/5/2019. Thông tin chi tiết tham khảo tại Fanpage của cuộc thi: facebook.com/dongnaixanh./.​

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​