Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
NHỮNG THÁCH THỨC ĐẶT RA VỀ AN NINH TRẬT TỰ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Những biến động phức tạp của tình hình an ninh thế giới và khu vực tác động mạnh hơn, nhanh hơn đến an ninh, trật tự nước ta, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra biểu tình, gây mất ổn định chính trị;

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, với điều kiện thuận lợi sẵn có về nhiều mặt, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục đầu tư các dự án lớn, công nghệ hiện đại vào Đồng Nai nói riêng và các tỉnh thành trên cả nước nói chung, các dự án sẽ cần lực lượng lớn chuyên gia và lao động người nước ngoài đi kèm theo các dự án đến Đồng Nai; bên cạnh đó, một lượng lớn người lao động trong nước mới được tuyển dụng, do chưa có chuyên môn, hoặc đã có chuyên môn, cần phải đào tạo, bồi dưỡng được doanh nghiệp cử ra nước ngoài tu nghiệp sinh - đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài móc nối, mua chuộc, cài cắm, xây dựng cơ sở thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”; đồng thời, cũng nảy sinh những phức tạp trong công tác quản lý việc cư trú, đi lại của các chuyên gia và người lao động nước ngoài.

Trong những năm tới, Đồng Nai sẽ có phát triển thêm các KCN, thu hút thêm nhiều dự án và với đặc điểm hiện nay nguồn lao động chủ yếu là người nhập cư từ các địa phương khác đến sẽ làm tiếp tục phát sinh một số vấn đề phức tạp mới trong quản lý về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các doanh nghiệp và các khu vực nhà trọ tập trung đông lực lượng lao động;          

Mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp ngày càng tiến tới ổn định, hài hòa và phát triển, tuy nhiên, quan hệ này vẫn tiềm ẩn các nguy cơ dễ dẫn đến các tranh chấp lao động và đình công. Đây cũng là cơ hội để các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng cơ hội để tuyên truyền và kích động người lao động thực hiện các hành vi gây mất ổn định chính trị và trật tự xã hội. Đồng thời, tại khu nhà trọ của người lao động xung quanh các KCN là nơi tập trung đông người lao động cũng là nơi dễ dẫn đến việc lôi kéo, mua chuộc người lao động tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật. 

 

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​