Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐỀ XUẤT BỔ SUNG THÊM 01 NGÀY NGHỈ LỄ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ Tri ân người có công 27/7 dương lịch.

Theo Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH Quyet dinh 260_QD-LDTBXH.pdfQuyet dinh 260_QD-LDTBXH.pdf của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 05/3/2019. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ về việc tập trung tuyên truyền, lấy ý kiến về các nội dung như mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm tối đa, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, thời gian nghỉ Tết âm lịch. Đặc biệt, nội dung có nêu bổ sung 01 ngày nghỉ lễ: Tri ân người có công 27/7 dương lịch.

Việc bổ sung 01 ngày nghỉ lễ: Ngày tri ân người có công (ngày 27 tháng 7 dương lịch) sẽ được hiện thực hóa khi Quốc hội bổ sung nội dung mới này vào Bộ Luật Lao động 2012.

Nếu được bổ sung và thông qua, người lao động sẽ được nghỉ làm việc tổng cộng 11 ngày lễ, tết trong 01 năm vẫn hưởng nguyên lương.​

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​