Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ mức lương tối thiểu

Hiện nay

Đề xuất

-          Nhu cầu sống tối thiểu

-          Điều kiện Kinh tế - Xã hội

-          Mức lương trên thị trường lao động

- Mức sống tối thiểu

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng

- Khả năng chi trả của doanh nghiệp

Trả lương

 

Hiện nay

Đề xuất

 

-          Thời gian

-          Sản phẩm

-          Khoán

- Năng suất

- Chất lượng

- Lương đã thỏa thuận

 

Thang bảng lương và định mức lao động (áp dụng với người SDLĐ)

 

Hiện nay

Đề xuất

 

Xây dựng trên nguyên tắc do Chính phủ quy định

Tự xây dựng

 

Tạm ứng

 

Hiện nay

Đề xuất

 

Theo điều kiện do hai bên thỏa thuận

Không tính lãi suất khi hoàn trả

Mức tạm ứng tối đa không quá 03 tháng lương

 

Thưởng

 

Hiện nay

Đề xuất

 

Tiền mặt

Tiền mặt

Tài sản

Hiện vật

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​