Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ LOÀI TÔM CÀNG ĐỎ NHẬP LẬU

​         Thời gian gần đây diễn ra tình trạng tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) nhập lậu qua biên giới đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Loài tôm càng đỏ không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam (theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam). Việc kinh doanh loài tôm này là vi phạm quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản. Do vậy, tại địa phương, Ban Chỉ đạo 389/ĐP đã có văn bản số 55/BCĐ389-CQTT ngày 10/6/2019 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý loài tôm đỏ nhập lậu.

Để góp phần bảo vệ môi trường, tránh tác động xấu đến nuôi trồng thủy sản, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai yêu cầu các cá nhân, tổ chức không kinh doanh, vận chuyển trái phép tôm càng đỏ và tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, tố giác các hành vi buôn lậu, tiêu thụ loài tôm càng đỏ nhập lậu. Khi có phát hiện các trường hợp liên quan đến việc vận chuyển, kinh doanh tôm càng đỏ nhập lậu đề nghị cá nhân, tổ chức thông tin qua đường dây nóng, số điện thoại tiếp nhận xử lý: 0251.3822.242​

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​