Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Ngày 24/7/2019, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp xây dựng Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng.

Dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu Ban soạn thảo trong quá trình xây dựng Dự thảo Quy chuẩn phải đảm bảo nguyên tắc: Phù hợp với các quy định của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành; lồng ghép những nghiên cứu về đổi mới trong công tác quy hoạch; có sự thống nhất và liên thông với các QCVN khác; có tính khái quát và tính thực tiễn cao, đáp ứng được nhu cầu quản lý nhà nước, giải quyết hiệu quả các vướng mắc lớn đang diễn ra; các chỉ tiêu trong quy chuẩn phải đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​