Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ THỂ SẼ PHẢI TĂNG MỨC ĐÓNG BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
        Hiện nay, mức đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động Việt Nam (NLĐ) do người sử dụng lao động (NSDLĐ) đóng là 21,5%. Trong đó, mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN) hàng tháng của người sử dụng lao động là 0,5%.

Dự thảo Nghị định quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN đang đề xuất tăng mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN hằng tháng của người sử dụng lao động (NSDLĐ) lên 0,7% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động (NLĐ), trừ những trường hợp sau:

1.  NSDLĐ trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (hành chính sự nghiệp) hằng tháng đóng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

2. Mức 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ khi đáp ứng đầy đủ 05 điều kiện sau:

2.1. Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác và đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định;

2.2. Không có vi phạm về ATVSLĐ trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng;

2.3. Giảm 50% tần suất tai nạn lao động (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN;

Hoặc giảm 75% tần suất tai nạn lao động (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp còn lại;

2.4. Chi phí thực hiện kế hoạch ATVSLĐ bình quân trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng bằng ít nhất 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ;

2.5. Đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

3. Mức 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ khi đáp ứng đầy đủ điều kiện sau:

3.1. Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác và đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định;

3.2. Không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng;

3.3. Giảm 75% tần suất tai nạn lao động (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc không để xảy ra tai nạn lao động (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ 03 năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp còn lại;

3.4. Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động bình quân trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng bằng ít nhất 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động;

3.5. Đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Ngoài ra, mức đóng có thể lên mức 1% nếu bị phát hiện khai báo gian dối, làm giả hồ sơ đánh giá về ATVSLĐ theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​