Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Văn bản

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
68/NQ-CP 01/07/2021 Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Tải về​​ 
5108/SYT-NV 30/06/2021 Triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về​​ 
97/KH-BCĐ 22/06/2021 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
4397/SYT-NV 08/06/2021 Hướng dẫn điều chỉnh đối tượng xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tải về​​ 
4297/SYT-NV 06/06/2021 Hướng dẫn tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tải về​​ 
2787/QĐ-BYT 05/06/2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, KHU CÔNG NGHIỆP” Tải về​​ Tải về​​ 
6195/UBND-KGVX 04/06/2021 Thực hiện quy định về vận tải hàng hóa trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về​​ 
5991/TB-UBND 01/06/2021 THÔNG BÁO kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải về​​ 
5938/UBND-KGVX 31/05/2021 Triển khai thực hiện Thông báo số 121, 129/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải về​​ 
5865/UBND-KGVX 28/05/2021 Triển khai thực hiện Công văn số 4150/BYT-MT 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tải về​​ Tải về​​ 
Trang: 1​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 41​​ 42​​ 43​​ 44​​ 45​​ 46​​ 47​​ 48​​ 49​​ 50​​ 51​​ 52​​ 53​​ 54​​ 55​​ 56​​ 57​​ 58​​ 59​​ 60​​ 61​​ 62​​ 63​​ 64​​ 65​​ 66​​ 67​​ 68​​ 69​​ 70​​ 71​​ 72​​ 73​​ 74​​ 75​​ 76​​ 77​​ 78​​ 79​​ 80​​ 81​​ 82​​ 83​​ 84​​ 85​​ 86​​ 87​​ 88​​ 89​​ 90​​ 91​​ 92​​ 93​​ 94​​ 95​​ 96​​ 97​​ 98​​ 99​​ 100​​ 101​​ 102​​ 103​​ 104​​ 105​​ 106​​ 107​​ 108​​ 109​​ 110​​ 111​​ 112​​ 113​​ 114​​ 115​​ 116​​ 117​​ 118​​ 119​​ 120​​ 121​​ 122​​ 123​​ 124​​ 125​​ 126​​ 127​​ 128​​ 129​​ 130​​ 131​​ 132​​ 133​​ 134​​ 135​​ 136​​ 137​​ 138​​ 139​​ 140​​ 141​​ 142​​ 143​​ 144​​ 145​​ 146​​ 147​​ 148​​ 149​​ 150​​ 151​​ 152​​ 153​​ 154​​ 155​​ 156​​ 157​​ 158​​ 159​​ 160​​ 161​​ 162​​ 163​​ 164​​ 165​​ 166​​ 167​​ 168​​ 169​​ 170​​ 171​​ 172​​ 173​​ 174​​ 175​​ 176​​ 177​​ 178​​ 179​​ 180​​ 181​​ 182​​ 183​​ 184​​ 185​​ 186​​ 187​​ 188​​ 189​​ 190​​ 191​​ 192​​ 193​​ 194​​ 195​​ 196​​ 197​​ 198​​ 199​​ 200​​ 201​​ 202​​ 203​​ 204​​ 205​​ 206​​ 207​​ 208​​ 209​​ 210​​ 211​​ 212​​ 213​​ 214​​ 215​​ 216​​ 217​​ 218​​ 219​​ 220​​ 221​​ 222​​ 223​​ 224​​ 225​​ 226​​ 227​​ 228​​ 229​​ 230​​ 231​​ 232​​ 233​​ 234​​ 235​​ 236​​ 237​​ 238​​ 239​​ 240​​ 241​​ 242​​ 243​​ 244​​ 245​​ 246​​ 247​​ 248​​ 249​​ 250​​ 251​​ 252​​ 253​​ 254​​ 255​​ 256​​ 257​​ 258​​ 259​​ 260​​ 261​​ 262​​ 263​​ 264​​ [265]​​ 266​​ 267​​ 268​​ 269​​ 270​​ 271​​ 272​​ 273​​ 274​​ 275​​ 276​​ 277​​ 278​​ 279​​ 280​​ 281​​ 282​​ 283​​ 284​​ 285​​ 286​​ 
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai